Senátoři ve čtvrtek schválili novelu zákona z pera ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), která umožňuje odklad splátek u úvěrů a hypoték až o půl roku. Novelu teď dostane na stůl prezident.

Lidé i firmy budou moci v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit buď na tři, nebo na šest měsíců splácení úvěrů a hypoték. Délku přerušení, o které musí banku požádat, si budou smět vybrat.

 

Novela se vztahuje na úvěry sjednané před 26. březnem 2020. Moratorium se nevztahuje na úvěry sjednané po tomto datu, dále na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu.

Splátky navíc nelze odložit u úvěrů, u nichž byl dlužník k 26. březnu 2020 ve více než 30denním prodlení.

Spotřebitelský úvěr

Senát také schválil návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru. Nově se rozšiřuje okruh úvěrů, u nichž jsou stanoveny maximální sankce za opožděné splátky.

Doposud se to týkalo jen úvěrů pro spotřebitele. Nově se ochrana bude vztahovat i na úvěry pro OSVČ. Při prodlení delším než 90 dnů nebude výše smluvní pokuty moci přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky.

Součet všech smluvních pokut pak nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení navíc po 90 dnech nesmí přesáhnout zákonnou výši.

 

Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se prodlouží o dobu, kdy bude přerušeno. „Přerušení splácení úvěru nepovede k negativnímu zápisu v registrech. Lidé se tedy nemusejí obávat, že by jim to do budoucna komplikovalo případné další žádosti o úvěry,“ doplnila Schillerová.

Zdroj :Internet, Novinky, 16. 4. 2020, 18:29