Ilustrační snímek

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Odklad splátek úvěrů a hypoték podle vládního návrhu schválil Parlament. Přinášíme přehled informací, koho se odklad týká, jak o něj žádat i co daný proces odkladu pro klienty znamená.

Odklad splátek hypoték a úvěrů běží již několik dní, banky i některé nebankovní společnosti tak samy reagovaly na zhoršenou finanční situaci některých svých klientů. Počet žádostí napříč bankovním trhem již překonal hranici 140 tisíc.

Banky nyní odklad splátek umožňují podle vlastních pravidel. Minulý týden vláda schválila jednotný postup odkladu splátek, který posvětil i Parlament. Poté, co zákon projde celým schvalovacím procesem, stane se závazným pro všechny banky. Odklad splátek úvěrů a hypoték se tak bude zpracovávat podle jednotných pravidel.

Poslanci schválili odklad splácení úvěrů až o půl roku.

 

K tomu, jaké možnosti mají klienti, kteří již o odklad splátek požádali, se vyjádřila Česká bankovní asociace: „Přijetím zákona se celková lhůta odkladu splátek neprodlužuje, ale zákon ponechává na rozhodnutí klienta, zda i po nabytí účinnosti zákona ponechá bez dalšího v platnosti dohodu o odkladu splátek, kterou s bankou uzavřel před nabytím účinnosti zákona.

Pokud se rozhodne využít ochranné doby a požádá o odklad splátek podle zákona, původní dohoda o odkladu splátek končí a nahrazuje se dohodou podle zákona. Možnost odkladu splátek se vztahuje na úvěry sjednané a čerpané před 26. březnem 2020, přičemž u hypotečních úvěrů postačí, že byly před 26. březnem 2020 sjednány, ale klient z nich ještě nemusel čerpat.”

Kdo může žádat

Odklad bude umožněn všem klientům (fyzickým osobám, živnostníkům i firmám), kteří zaznamenali negativní ekonomický dopad koronavirové epidemie. Tuto skutečnost klient uvede v žádosti o odklad splátek.

O odklad splátek musí klient sám aktivně požádat, není možné, aby zničehonic přestal splácet. Banky na svých webových stránkách zveřejnily formuláře žádostí, doporučují, aby je klienti využívali a upřednostňovali před návštěvou poboček.

Odklad se netýká všech klientů, jak původně ministryně financí navrhovala. Pokud chcete pokračovat ve splácení svých závazků, můžete.

Jakých úvěrů se to týká

Odložit splácení je možné u spotřebitelských úvěrů bankovních i nebankovních společností, splátkových úvěrů, úvěrů na bydlení (hypotéky a úvěry od stavebních spořitelen) a u podnikatelských úvěrů.

Podmínkou je, aby všechny tyto typy úvěrů byly sjednány před 26. březnem 2020.

U jakých typů úvěrů splátky nelze odložit

Možnost odkladu splácení se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu.

Odložit splátky není možné ani u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu ve zpoždění se splátkou delší než 30 dnů.

Odložit lze jen hypotéky a úvěry sjednané před 26. březnem 2020

Na jak dlouho lze splácení odložit

Odložit splátky lze na tři nebo šest měsíců. Klienti, kterým již banka v minulých dnech odklad na tři měsíce schválila, budou moci v případě, že to budou požadovat, odložit splátky i na v zákoně schválených šest měsíců. Banky tuto situaci budou s klienty řešit individuálně.

Stejná pravidla odkladu na tři či šest měsíců platí i pro banky, které před schválením návrhu vlády umožňovaly odklad podle vlastního scénáře – například Sberbank nabízela klientům odložení poloviny výše splátky na pět měsíců.

Důvod se teď dokládat nebude

V žádosti klient prostřednictvím čestného prohlášení potvrdí, že o odklad žádá z důvodu nepříznivého vlivu koronavirové epidemie na jeho současnou finanční situaci. Banky to v danou chvíli zkoumat nebudou.

„Banka je oprávněna prověřit nárok žadatele na odklad splátek úvěru. Případná pochybení ze strany klienta mohou být považována za porušení úvěrové smlouvy,” uvedl pro Právo Michal Teubner z Komerční banky.

„Nebude-li se klientovo čestné prohlášení zakládat na pravdě, může být takové jednání klasifikováno jako úvěrový podvod,” doplnil Filip Hrubý z České spořitelny.

Bez poplatku

Odložit splátky musí banky i nebankovní společnosti klientům zdarma.

Žádný negativní záznam v registru

„Přerušení splácení úvěru nepovede k negativnímu zápisu v registrech. Lidé se tedy nemusejí obávat, že by jim do budoucna komplikovalo případné další žádosti o úvěry,“ ujistila ministryně financí Schillerová.

Jak je to s úroky po dobu odkladu

Po dobu odkladu nebudou klienti splácet ani úroky ani jistinu. Dlužná částka se však bude úročit i nadále. Je třeba tedy počítat s tím, že za odklad splácení lidé v budoucnu zaplatí.

V současné době odklad splátek hypotečního úvěru neúročí Creditas a Česká spořitelna.

V případě hypoték bude zachována výše úroku, tak jak byla sjednána mezi bankou a klientem při poskytnutí úvěru.

V případě spotřebitelských půjček od bank i nebankovních ústavů by mělo dojít k zastropování výše úroku, který by měl být maximálně v zákonné výši úroku z prodlení na úrovni základní úrokové sazby ČNB navýšené o osm procentních bodů. V současnosti by tak měla být maximální výše tohoto úroku devět procent.

Odložené splátky

Podle vládního návrhu nedojde k navýšení výše měsíční splátky úvěru, klienti uhradí odložené splátky s úroky později. Banky k tomuto „doplatku” přistupují individuálně. Některé dobu splatnosti úvěrů prodlouží.

„Po skončení tří, nebo šestiměsíčního odkladného období začne klient platit splátku ve stejné výši, jakou ji měl nastavenou ještě před odkladem splátek. Úroky, které byly napočítány během doby odkladu, se buď přičtou k úplně poslední splátce úvěru (protože ta bývá obvykle nižší, než byla pravidelná každoměsíční splátka), nebo (pokud poslední splátka úvěru byla ve stejné výši jako předchozí splátky) vznikne poslední splátka jen ve výši těchto úroků,” popsala pro Právo přístup Air Banky mluvčí Jana Karasová.

K prodloužení splácení přistoupila i Equa bank. „Odložením splátek dojde k prodloužení splatnosti úvěru o jednotky měsíců nad rámec trvání odkladu. Výška splátky se nemění,” uvedla mluvčí Markéta Dvořáčková.

„Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se prodlouží o dobu, po kterou bude splácení přerušeno, klienti splátky budou mít po odkladu shodné jako před ním. Příslušné odložené splátky a úroky budou realizovány v závěru smlouvy,” uvedl pro Právo Petr Plocek z UniCredit Bank.

„Úroky účtované po dobu odkladu budou ze zůstatku úvěru splaceny v rámci následné standardní splátky či následných standardních splátek a umoří se tedy jako první,” popsal pro Právo další možný přístup k úhradě odložených splátek mluvčí Komerční banky Michal Teubner.

Refinancování hypotéky

Lidé, kteří teď zažádají o odklad splátek hypotéky a za několik let ji budou chtít refinancovat, zaplatí úroky za dobu odkladu své současné bance.

Pojištění schopnosti splácet

Někteří klienti mají sjednáno pojištění proti neschopnosti splácet. Nejčastěji proti ztrátě zaměstnání či nemoci. Pokud budou nezaměstnaní či hospitalizovaní, pojišťovna za ně (podle toho jaký typ pojištění mají) splátky uhradí.

Zdroj: internet, www.novinky.cz